Hasło
ἄδικος
Definicja
niesprawiedliwy, krzywdzący
Frekwencja
489
Część mowy
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Polish