Hasło
ἄγω
Definicja
prowadzić, nieść; mijać (czas)
Frekwencja
147
Część mowy
Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy
Polish