ἀρχή ἀρχῆς, ἡ

Hasło
ἀρχή
Definicja
początek, pochodzenie; zasada, państwo, dziedzina; urząd
Frekwencja
87
Część mowy
Rzeczownik: 1 deklinacja
Polish