Hasło
ἀριθμός
Definicja
liczba
Frekwencja
228
Część mowy
Rzeczownik: 2 deklinacja
Polish