Hasło
ἀρετή
Definicja
dobroć, doskonałość; cnota; męstwo, odwaga
Frekwencja
206
Część mowy
Rzeczownik: 1 deklinacja
Polish