Hasło
ἀργύριον
Definicja
pieniądze
Frekwencja
505
Część mowy
Rzeczownik: 2 deklinacja
Polish