Hasło
ἀμείνων
Definicja
lepszy, zdolniejszy, silniejszy, odważniejszy (comp. od ἀγαθός)
Frekwencja
471
Część mowy
Przymiotnik: 3 deklinacja -ων, -ον
Polish