Hasło
ἀλλά
Definicja
ale, lecz
Frekwencja
26
Część mowy
Spójnik: współrzędny
Polish