Hasło
χώρα
Definicja
kraj; miejsce
Frekwencja
188
Część mowy
Rzeczownik: 1 deklinacja
Polish