Hasło
χωρίς
Definicja
oddzielnie, osobno; (+ gen.) bez, oddzielnie od
Frekwencja
330
Część mowy
Przysłówek
Polish