Hasło
χωρίον
Definicja
miejsce, obszar, okolica
Frekwencja
336
Część mowy
Rzeczownik: 2 deklinacja
Polish