Hasło
χρήσιμος
Definicja
przydatny, użyteczny
Frekwencja
418
Część mowy
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Polish