Hasło
χείρ
Definicja
ręka
Frekwencja
166
Część mowy
Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy
Polish