Hasło
χαλκοῦς
Definicja
z miedzi lub brązu
Frekwencja
510
Część mowy
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Polish