χαλεπός –ή –όν

Hasło
χαλεπός
Definicja
trudny, kłopotliwy
Frekwencja
379
Część mowy
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Polish