Hasło
τόπος
Definicja
miejsce; temat
Frekwencja
133
Część mowy
Rzeczownik: 2 deklinacja
Polish