Hasło
τριάκοντα
Definicja
trzydzieści
Frekwencja
506
Część mowy
Liczebnik: główny
Polish