Hasło
τρίτος
Definicja
trzeci
Frekwencja
211
Część mowy
Liczebnik: główny
Polish