Hasło
τοσοῦτος
Definicja
so large, so much
Frekwencja
176
Część mowy
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Polish