Hasło
τέχνη
Definicja
sztuka, umiejętność, rzemiosło
Frekwencja
273
Część mowy
Rzeczownik: 1 deklinacja
Polish