Hasło
τάξις
Definicja
układ, rozmieszczenie, porządek; jednostka wojskowa, oddział
Frekwencja
406
Część mowy
Rzeczownik: 3 deklinacja temat na ι-
Polish