Hasło
σός
Definicja
twój (sg.; ὑμέτερος = pl.)
Frekwencja
142
Część mowy
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Polish