στρατός –οῦ, ὁ

Hasło
στρατός
Definicja
wojsko
Frekwencja
503
Część mowy
Rzeczownik: 2 deklinacja
Polish