στρατιά –ᾶς, ἡ

Hasło
στρατιά
Definicja
wojsko
Frekwencja
497
Część mowy
Rzeczownik: 1 deklinacja
Polish