Hasło
σκοπέω
Definicja
patrzeć, oglądać; rozważać, zastanawiać się, badać
Frekwencja
454
Część mowy
Czasownik: kontrahowany
Polish