Hasło
πᾶς
Definicja
każdy, wszyscy; cały (z rodzajnikiem)
Frekwencja
27
Część mowy
Rzeczownik: 3 deklinacja nieregularna
Polish