Hasło
πόνος
Definicja
praca, trud, znój; stres, kłopot, ból
Frekwencja
404
Część mowy
Rzeczownik: 2 deklinacja
Polish