Hasło
πως
Definicja
(enklityka) jakoś, w jakiś sposób, jakkolwiek
Frekwencja
403
Część mowy
Przysłówek
Polish