Hasło
πρᾶγμα
Definicja
rzecz; (pl.) okoliczności, stan rzeczy, sprawy, interesy
Frekwencja
162
Część mowy
Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy
Polish