Hasło
πρέσβυς
Definicja
starzec; (pl.) posłowie
Frekwencja
363
Część mowy
Rzeczownik: 3 deklinacja -εύς, -έως
Polish