που

Hasło
που
Definicja
(enklityka) gdzieś; przypuszczalnie, być może (nacechowuje twierdzenie)
Frekwencja
327
Część mowy
Przysłówek
Polish