Hasło
πλῆθος
Definicja
wielka ilość, mnóstwo, tłum; ilość
Frekwencja
190
Część mowy
Rzeczownik: 3 deklinacja temat na σ-
Polish