Hasło
πλήν
Definicja
(jako Przyimek), z wyjątkiem (+ gen.); (jako spójnik) z wyjątkiem tego że, chyba że, ale
Frekwencja
304
Część mowy
Przyimek
Polish