πλέον

Hasło
πλέον
Definicja
bardziej, raczej
Frekwencja
353
Część mowy
Przysłówek
Polish