περ

Hasło
περ
Definicja
[enklityka dodawana do zaimków i innych partykuł dla wzmocnienia wypowiedzi]
Frekwencja
495
Część mowy
Przysłówek
Polish