Hasło
πάντως
Definicja
wszelako, na wszystkie sposoby; absolutnie
Frekwencja
426
Część mowy
Przysłówek
Polish