πάθος πάθους, τό

Hasło
πάθος
Definicja
nieszczęśliwy wypadek, nieszczęście, doświadczenie; namięrność, uczucie; stan, położenie
Frekwencja
202
Część mowy
Rzeczownik: 3 deklinacja temat na σ-
Polish