Hasło
οὔτε
Definicja
ani ... ani
Frekwencja
68
Część mowy
Spójnik: współrzędny
Polish