Hasło
μᾶλλον
Definicja
bardziej, raczej; μᾶλλον ... ἤ raczej niż
Frekwencja
98
Część mowy
Przysłówek
Polish