Hasło
μόνος
Definicja
sam, pojedynczy
Frekwencja
67
Część mowy
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Polish