μή

Hasło
μή
Definicja
nie (oznacza przeczenie jako subiektywne lub warunkowe); εἰ μή jeśli nie, za wyjątkiem
Frekwencja
32
Część mowy
Spójnik: podrzędny
Polish