Hasło
μέγας
Definicja
duży, wielki, potężny
Frekwencja
52
Część mowy
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Polish