Hasło
μάλιστα
Definicja
najbardziej, przede wszystkim; (w odpowiedzi) na pewno
Frekwencja
121
Część mowy
Przysłówek
Polish