Hasło
λόγος
Definicja
słowo, mowa, rozmowa; myśl, powód, argument
Frekwencja
45
Część mowy
Rzeczownik: 2 deklinacja
Polish