λίθος λίθου, ὁ

Hasło
λίθος
Definicja
kamień
Frekwencja
339
Część mowy
Rzeczownik: 2 deklinacja
Polish