Hasło
κἄν
Definicja
nawet jeśli (+ con.)
Frekwencja
271
Część mowy
Spójnik: podrzędny
Polish