Hasło
κύκλος
Definicja
koło, krąg, kula, tarcza, ruch kołowy
Frekwencja
201
Część mowy
Rzeczownik: 2 deklinacja
Polish