Hasło
κτάομαι
Definicja
otrzymać, zyskać, uzyskać
Frekwencja
436
Część mowy
Czasownik: deponens
Polish