κεφαλή –ῆς, ἡ

Hasło
κεφαλή
Definicja
głowa
Frekwencja
218
Część mowy
Rzeczownik: 1 deklinacja
Polish