Hasło
θύω
Definicja
składać w ofierze
Frekwencja
460
Część mowy
Czasownik: -ω temat samogłoskowy
Polish